Avainlippu Design from Finland Ruokaa omasta maasta

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) www.finlex.fi
Laatimispvm: 17.3.2014

1. Rekisterinpitäjä
Suomalaisen Työn Liitto
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Merja Mantila-Knuuttila
c/o Suomalaisen Työn Liitto
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

3. Rekisterin nimi
Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan kilpailujen osanottajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Sinivalkoinen jalanjälki –kampanjan kilpailuihin osaa ottaneet lisätään rekisteriin, jotta voidaan arpoa palkinnot ja toimittaa ne voittajille. Ne rekisteröidyt, jotka ilmoittavat suostuvansa ottamaan vastaan Suomalaisen Työn Liiton tai Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan lähettämiä suoramarkkinointi- tms. sähköpostiviestejä, säilytetään rekisterissä kampanjan jälkeen. Näille lähetetään mahdollisesti tietoa Suomalaisen Työn Liiton myöhemmistä kampanjoista ja kilpailuista.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn etu- ja sukunimet sekä sähköpostiosoite. Lisäksi lisätään tieto, suostuuko rekisteröity siihen, että Suomalaisen Työn Liitto tai Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja lähettävät suoramarkkinointi- tms. sähköpostia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt antavat itse tietonsa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, nimetyt henkilöt.

Täältä löydät kampanjatuotteet

Suomalaisen työn puolesta